שלב ראשון – חיי היום יום בקהילות העולם השלישי

יהודה שמח " הצהרת האומן " Statement of Intent

חיי היום יום בקהילות העולם השלישי
כצלם תרבויות אני עוקב ומצלם את חיי השגרה והיום יום בתפיסת העולם ואורח החיים בחברה הלא מערבית, החל בתפיסה מגדרית של נערות ונשים העוסקות במלאכות הבית, במתן פתרונות
לצרכים בסיסייים כגון אספקת מים ועצים להסקה וכלה בילדים שעיקר עיסוקם זה מה שזמין בסביבתם.

Daily Activities – Third World Communities
This presentation portrays the quotidian existence of a community belonging to the Third World: starting with girls and women engaged in manual labor and basic human needs; on to children occupying themselves with whatever means at their disposal, and ending with those who care for others and provide individual treatment when required.

לחזרה לפורטפוליו>>