מסעי יהודה – "גלגל החיים"

יהודה שמח

מסע החיים – כגלגל הסובב על צירו משעת הלידה דרך עשייה, חיי יום יום, יצירת דור המשך, זקנה ומעבר לעולם אחר. כך מתנהל הסדר העולמי.

באחד ממסעותי ברחבי העולם, בהגיעי לאתיופיה נתגלה לפני מחזה מרהיב זה, אור קסום, קשת צבעונית, דרך רטובה, שהעביר בי תחושה של ראשית בריאת העולם. בניגוד גמור לתחושת הבריאה, חשתי כאילו זו הדרך אל עולם אחר שסוגרת את מעגל החיים לעולם שכולו טוב.

כדרכי בצילומי – בבניית הקומפוזיציה הקפדתי להכניס את הדרך שבתמונה זו באלכסון, על מנת ליצור תחושה של תנועה ודינמיקה.

האוצר אודות הצילום
זהו צילום מלא בחידות בריאה. האם שחר עולה בו או שמא שקיעה יורדת? האם הדרך מובילה לאור של חידלון וסוף או לאור של התחלה, יצירה והתחדשות? האם הצבעים האלו אמיתיים? האם ציור או צילום לפנינו? פסי הסיד בשולי הדרך מעידים על כלי רכב העוברים בה, בנוף בריאה טבעי ומגרה דמיון.

לחזרה לתערוכה>>