Tag: טיבט

TIBET_MG_1881 copy
מתנות מבודהא בשוליים המזרחיים של טיבט גבולות טיבט עם סין לשעבר מהווים את השוליים המזרחיים של הרמה הטיבטית. אזור זה משמש כאזור תפר בין אוכלוסיות שונות המיישבות אותו: בני החאן הסינים, הטיבטים הבודהיסטים, ואנשי מיעוט החוויי (Hui) קבוצה מוסלמית שמקורה ברמה המונגולית. בשנת 1959 השתלטה סין סופית על כל ... קרא עוד
מרץ 14, 2016admin