תיעוד ודיפלומה

יהודה שמח - MPSA , GPSA

כצלם אומן , הנושא את התואר מאסטר MPSA היחידי בישראל עד כה,
ולאחר הגשת שלושה תיקי פורטפוליו, על פי התקנון והדרישות, ולאחר שעברתי את שלוש מערכות השיפוט,
אני שמח לקבל את התואר כצלם אומן GPSA .
עד כה, יש 24 צלמים בעולם הנושאים בתואר זה.
אני שמח וגאה להיות הצלם ה- 25 בעולם שרשאי לשאת את התואר GPSA ולצרפו לתואר הנוכחי MPSA .

לחזרה לתערוכה>>